Podatek przy sprzedaży nieruchomości

Nie minęło 5 lat a chcesz sprzedać nieruchomość?. Pamiętaj o podatku i sprawdź jak dokładnie go policzyć.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od chwili jego nabycia wiąże się zwykle z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, stawka ta wynosi 19% od dochodu, czyli zarobku z danej transakcji. Przewidziane są jednak pewne reguły, które pozwalają uniknąć tej opłaty.

Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat

Podatek od sprzedaży mieszkania wynosi 19% procent. Nie jest to jednak procent od wartości nieruchomości, a dochodu, który nam przynosi. Z pewnością nie jest to mała kwota, tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę nieustanny wzrost cen mieszkań.

To oznacza, że płacimy 19% od różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży i zakupu nieruchomości (każdej – działki, domu, mieszkania, lokalu użytkowego itd.). Przykładowo, jeśli mieszkanie zostało kupione za 400 tys. zł, a sprzedane za 500 tys. zł, to podatek wyniesie 19 tys. zł (19% od 100 tys. zł).

Co jednak ważne, jest on naliczany tylko jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat podatkowych (a nie kalendarzowych!) od zakupu danej nieruchomości.

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku bez podatku.

Nowelizacja ustawy o zbyciu dziedziczonych nieruchomości z 2019 roku pozwala nam na sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku bez podatku. Możemy spodziewać się zwolnienia z opłaty, jeśli upłynie okres 5 lat od czasu, w którym spadkodawca nabył nieruchomość.

Cele mieszkaniowe a zwolnienie z podatku.

Musimy  pamiętać, że jeżeli sprzedaliśmy mieszkanie przed upływem pięciu lat, to musimy powiadomić o tym Urząd Skarbowy, aby móc uzyskać zgodę na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Takim powiadomieniem urzędu będzie złożenie formularza PIT-39 w roku podatkowym następującym po roku, w którym sprzedaliśmy nieruchomość.

Wspomnieliśmy o przeznaczeniu dochodu na cele mieszkaniowe, ale tak właściwie, jak możemy interpretować te cele? Należeć do nich będzie m.in.:

  • nabycie nowego mieszkania lub jego części udziału
  • nabycie gruntu lub udziału w gruncie czy też prawa użytkowania gruntu
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub udziału w tych prawach
  • rozbudowa, remont naszego budynku mieszkalnego, ale również lokalu niemieszkalnego.

Od 2022 spłata kredytu hipotecznego pozwala uniknąć podatku. Spłata kredytu wraz z odsetkami, który zaciągnięto na zakup nieruchomości sprzedanej przed upływem 5-lat jest już wprost w ustawie uznana za cel mieszkaniowy.

Bardzo ważne! Środki należy wydać w ciągu 3 lat od odpłatnego zbycia nieruchomości oraz udokumentować poniesione wydatki lub spłatę kredytu hipotecznego.